Udhëheqja, çfarë e bën një udhëheqës…

kuturuViz-Kuturu0 Comments

Një intervistë e autorit Erik Metaksas, në të cilën flitet për udhëheqjen…

Citime: “Udhëheqja e vërtetë, autoriteti i vërtetë gjithmonë duhet t’i nënshtrohet një autoriteti tjetër.”

Për të tjerat, dëgjoni intervistën e tij…

E mirepresim mendimin tuaj: