Falja e Kombëtares dhe një lutje për Kombëtarët!

kuturuBesim, Tent-a-tivë0 Comments

Kam veç një merak (edhe është një merak krejtësisht i paarsyeshëm tani për tani!) por ngelet merak gjithsesi: shpresoj të mos vijë koha kur disa prej futbollistëve, të refuzohen të marrin pjesë në kombëtare për shkak të bindjeve të tyre të besimit ose mosbesimit! Kjo do të ishte pastaj realisht një lojë sportive me karakter anti-sportiv! Edhe kjo ditë nuk duhet të vijë!